Wantij omvat elf gedichten die tezamen een klein document vormen over verlies. Al dichtend wordt gezocht naar een nieuw vertrekpunt, zonder het oude achter te willen laten. Een uitgave van Uitgeverij Van Groningen.

De bundel is te koop bij Perdu, Kloveniersburgwal 86 te Amsterdam of te bestellen door € 10,- plus € 2,50 verzendkosten (€ 12,50) over te maken op NL97 RABO 0129 7692 74    t.n.v.  C. Lamme-den Boer o.v.v. Wantij | Tekstkwartier. Vergeet niet uw naam en postadres te vermelden.